Wybrane publikacje

Książki

 1. „Wyjaśnianie i rewizja wiedzy w medycynie. Od modeli eksperymentalnych do badań klinicznych”, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
 2. „Problem niedookreślenia teorii przez dane doświadczenia” Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2006, 310 stron, ISBN 83-7092-084-5

Artykuły w języku angielskim

 1. „Randomized controlled trials versus rough set analysis: two competing approaches for evaluating clinical data”, Theoretical Medicine and Bioethics, 2014, Springer  [Abstract]   [pdf]
 2. „The Structure of Diagnosis in Medicine: Introduction to Interrogative Characteristics”, Theoretical Medicine and Bioethics, (2007) vol. 28 s. 63-81, Springer  [Abstract]

Artykuły w języku polskim

 1. „Twierdzenie Bayesa w projektowaniu strategii diagnostycznych w medycynie”, Diametros, 57, s. 39-60.    [Abstrakt]     [pdf]
 2. „Struktury wyjaśniania statystycznego. Warunek istotności statystycznej w analizie podgrup randomizowanych badań klinicznych”, Roczniki Filozoficzne, LXVI, 2, (2018), s. 65-86.      [Abtrakt]    [pdf]
 3. „Od idei terapii racjonalnej do medycyny faktów”, Lectiones & Acroases Philosophicae, X, 1 (2017), s. 33-69.   [pdf]
 4. „Konstruowanie typologii i klasyfikacji wielowymiarowych dla potrzeb diagnostyki medycznej”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 52, 2(208), 2016, s. 199-218.   [Abstrakt]   [pdf]
 5. „Uproszczone systemy dekodowania sygnałów w mechanistycznej koncepcji wyjaśniania zjawiska wtórnej odpowiedzi immunologicznej”, Diametros, 50, 2016, s. 43-62.   [Abstrakt]   [pdf]
 6. „Współczesne aspekty tezy Duhema-Quine’a. Analiza procesu rewizji wiedzy w kardiologii inwazyjnej”, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, 2016, 3(99), s. 65-86. [pdf]
 7. „Problemy epistemologiczne analizy podgrup randomizowanych badań klinicznych”, Filozofia Nauki, 2016, 4(96), s. 73-94.  [Abstrakt]   [pdf]
 8. „Charakterystyka systemów dekodowania sygnału w mechanistycznej teorii wyjaśnień”, Filozofia Nauki 3 / 2014.   [Abstrakt]   [pdf]
 9. „Wyjaśnianie funkcjonalno-przyczynowe i jego rola w projektowaniu farmakologicznych terapii kardioprotekcyjnych”, Filozofia Nauki, 3(83), 2013, s. 99-121.  [Abstrakt] [pdf]
 10. „Ewidencja empiryczna w procesie podejmowania decyzji klinicznych”, Filozofia Nauki, 2012, 3(79), s. 13-33.   [Abstrakt] [pdf]
 11. „Spór o status poznawczy hipotezy uszkodzeń reperfuzyjnych we współczesnej kardiologii”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(187), 2011, s. 87-112.  [Abstrakt  [pdf]
 12. „Proces wyjaśniania a rewizja wiedzy na przykładzie odkrycia zjawiska kardioprotekcji”, Roczniki Filozoficzne, 2, 2011, s. 277-299.   [pdf]
 13. „Modele eksperymentalne w procesie konstytuowania wiedzy medycznej”, Filozofia Nauki, 2(66), 2009, s. 49 – 67.   [Abstrakt]  [pdf]
 14. „Metodologiczne aspekty badań eksperymentalnych w rozwoju strategii kardioprotekcyjnej. Odkrycie zjawiska hartowania niedokrwiennego. Część  I”, Nowiny Lekarskie, 2009, 78, s. 74-92. [pdf]
 15. „Metodologiczne aspekty badań eksperymentalnych w rozwoju strategii kardioprotekcyjnej. Odkrycie zjawiska hartowania niedokrwiennego. Część II”, Nowiny Lekarskie, 2009, 79, s. 146-168.   [pdf]
 16. Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine, w: Pogranicza Nauki: Protonauka, Paranauka, Pseudonauka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, strony 241-258.
 17. „Podejmowanie problemów badawczych w nauce a uteoretyzowanie danych doświadczenia” Roczniki Filozoficzne LIV (2), 2006, s. 200-217.  [pdf]
 18. „Spór o empiryczną równoważność teorii naukowych” Przegląd Filozoficzny, 15(2), 2006, s. 155-178. [Abstrakt]