Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Metodologia – ćwiczenia

 1. Procedury badawcze w nauce.
 2. Wnioskowania indukcyjne i dedukcyjne.
 3. Pojęcie prawdopodobieństwa i jego interpretacje.
 4. Twierdzenie Bayesa – założenia i cele poznawcze.
 5. Budowa definicji i ich funkcje.
 6. Klasyfikacja i typologia.
 7. Skale pomiarowe i pomiar.
 8. Wyjaśnianie i jego rodzaje.

Epistemologia – wykład

 1. Epistemologia a pozostałe dyscypliny traktujące o poznaniu.
 2. Spór o wyróżniony status epistemologiczny wiedzy matematycznej.
 3. Klasyczna koncepcja wiedzy i jej krytyka.
 4. Rewizja wiedzy.
 5. Problem uzasadniania.
 6. Koncepcje prawdy.

Wprowadzenie do filozofii i metodologii medycyny

 1. Biostatystyczna a humanistyczne koncepcje choroby.
 2. Od nieusystematyzowanej obserwacji do badań anatomicznych.
 3. Eksperyment jako metoda badawcza w rozwoju fizjologii.
 4. Idea pomiaru w pracach jatrofizyków.
 5. Problemy rozwoju terapii zabiegowych.
 6. Identyfikacja czynników chorobotwórczych w procesie racjonalizacji terapii.
 7. Rozwój farmakologii.

Metodologia medycyny – założenia epistemologiczne badań klinicznych

 1. Etapy procesu diagnozy.
 2. Klasyfikacja i typologia w diagnostyce medycznej.
 3. Parametry charakteryzujące testy diagnostyczne.
 4. Cykl badawczo-rozwojowy środków farmakologicznych.
 5. Badania podstawowe i przedkliniczne – farmakodynamika, farmakokinetyka.
 6. Fazy badań klinicznych w ocenie ryzyka i skuteczności środków farmakologicznych.
 7. Rodzaje badań klinicznych i ich wiarygodność.