Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Metodologia – ćwiczenia Procedury badawcze w nauce. Wnioskowania indukcyjne i dedukcyjne. Pojęcie prawdopodobieństwa i jego interpretacje. Twierdzenie Bayesa – założenia i cele poznawcze. Budowa definicji i ich funkcje. Klasyfikacja i typologia. Skale pomiarowe i pomiar. Wyjaśnianie i jego rodzaje. Epistemologia – wykład Epistemologia a pozostałe dyscypliny traktujące o poznaniu. Spór o wyróżniony status epistemologiczny wiedzy … Czytaj dalej Uniwersytet im. A. Mickiewicza