O mnie

Image

Zakład Logiki i Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze:
- wnioskowania diagnostyczne,
- twierdzenie Bayesa w diagnostyce medycznej,
- założenia epistemologiczne badań klinicznych,
- procedury randomizacyjne,
- modele eksperymentalne,
- wyjaśnianie funkcjonalne w naukach biomedycznych,
- wyjaśnianie statystyczne,
- wyjaśnianie zjawisk abnormalnych i rewizja wiedzy.

Imię i nazwisko

Tomasz Rzepiński

Adres

Szamarzewskiego 89C, Poznań

Telefon

61 829 2284

E-mail

rzeto@amu.edu.pl